Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés

Pályázati kód KEHOP-1.1.0
Támogatás megnevezése KEHOP-1.1.0 - Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 8.100.000.000
Beadás kezdete 2015.11.09.
Beadási határidő 2020.12.31.
Támogatás célja A felhívás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” prioritási tengely „Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés” intézkedéséhez kapcsolódik.
Kedvezményezettek köre A klímaváltozási vonatkozású adatbázis-fejlesztések, hatásvizsgálatok, sérülékenység elemzések, kockázati térképek, modellek, módszertanok, valamint komplex kockázatkezelési rendszer és egységes informatikai háttér kidolgozásával az intézkedés komplexen járul hozzá a Duna Régió Stratégia (DRS) 5. prioritási területének 1. akciója (vízgyűjtő szintű árvízkezelési terv vagy koordinált árvízkockázat-kezelési terv kidolgozása) sikeres megvalósításához. Támogatja továbbá a DRS 4. prioritási terület 3. akciója (ICPDR által kifejlesztett adatgyűjtési rendszerek fejlesztése és támogatása) mérföldköveinek sikeres megvalósítását. A Víz Keretirányelv előírásainak megfelelő monitoring és információs rendszer fejlesztése által jelentősen csökken a „szürke”, és adathiányos felszíni víztestek száma. Pontosabbá válik a felszíni és felszín alatti víztestek állapotértékelése, javul az értékelések megbízhatósága, a vizsgálati monitoring végrehajtásával javul a terhelések és a vízi környezetre gyakorolt hatásuk megismerése, igazolása, így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedései megalapozottabbak és költséghatékonyabbak lesznek. A monitoring módszerekhez és eredményekhez kapcsolódó oktatással a tudásbázis is növekszik.
Támogatási feltételek A felhívásra az Országos Vízügyi Főigazgatóság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat pályázhat a kiemelt felhívás 3.1 és 3.2 pontjában felsorolt szakmai elvárások teljesítése esetén.
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege (Ft) ÉFK-tól függően változhat, a minimum összeg jelen kiírásnál alapvetően nem releváns
Támogatási maximum összege (Ft) ÉFK-tól függően, a Kedvezményezett szerint változó összegben
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) ÉFK szerint 6

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.