Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Út a munkaerőpiacra

Pályázati kód GINOP-5.1.1-15
Támogatás megnevezése GINOP-5.1.1-15 - Út a munkaerőpiacra
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 102.000.000.000
Beadás kezdete 2015.09.15.
Beadási határidő 2015.12.31.
Támogatás célja A projekt az álláskeresők különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, továbbá a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépést kívánja segíteni. A projekt hozzájárul a munkanélküliek és regisztrált álláskeresők számának csökkentéséhez, a nyílt foglalkoztatás bővítéséhez, egyrészt személyre szabott foglalkoztatást támogató eszközök nyújtása révén, másrészt álláskeresőknek és a munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítása révén.
Kedvezményezettek köre Jelen felhívás keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium, a kormányhivatal foglalkoztatási, feladatok ellátására kijelölt szakigazgatási szerveivel együttesen – valamint indokolt esetben a munkaerő-piacért, foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztérium által, a foglalkoztatás elősegítésében és a munkanélküliség mérséklésében való közreműködés céljából alapított szervezettel közösen - jogosult támogatási kérelmet benyújtani, melyek a programot konzorciumot alkotva valósítják meg.
Támogatási feltételek A Felhívás 3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása pontjában foglaltak alapján.
Támogatás mértéke 100% a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 102 Mrd Ft. b) A támogatás maximális mértéke a Támogatást igénylő tekintetében az összes elszámolható költség 100 %-a. c) Amennyiben a 3.cb)1) pont alatt nyújtott támogatás hátrányos helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás, a támogatás intenzitás mértéke nem haladhatja meg az 50%-ot a támogatási időszak és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség együttes időtartamára vetítve. A támogatási kérelem az Európai Szociális Alap keretéből kerül társfinanszírozásra
Támogatási minimum összege (Ft)
Támogatási maximum összege (Ft) 102.000.000.000
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 1

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.