Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Tanoda programok támogatása

Pályázati kód EFOP-3.3.1-15
Támogatás megnevezése EFOP-3.3.1-15 - Tanoda programok támogatása
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 5.000.000.000
Beadás kezdete 2015.10.30.
Beadási határidő 2015.12.31.
Támogatás célja Ezen felhívás célul tűzi ki többek között a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Magas (11% körül mozog) a végzettség nélküli iskolaelhagyás aránya, és az oktatási rendszerek teljesítményét vizsgáló hazai és nemzetközi mérések egyaránt azt mutatják, hogy (nemzetközi összehasonlításban) kiugróan nagyok a társadalmi háttértényezők mentén meglévő különbségek: a szociális hátrányok és a tanulási kudarc között szoros az összefüggés. Mindez meghatározó a későbbi munkaerő-piaci lehetőségek szempontjából is: minél alacsonyabb végzettséggel rendelkezik valaki, annál kisebb esélye van a munkaerőpiacra való belépésre, a nyílt munkaerőpiacon történő sikeres helytállásra. A köznevelés rendszerén kívül, alulról jövő kezdeményezésként létrehozott tanodák képesek voltak megszólítani a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat és családjukat, tevékenységeikkel hozzájárultak a tanulók lemorzsolódásának csökkentéséhez és a továbbtanulási esélyeik növeléséhez.
Kedvezményezettek köre GFO - besorolású 529 - Egyéb egyesület GFO - besorolású 551 - Bevett egyház GFO - besorolású 552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO - besorolású 562, 563, 565, 569 - Alapítvány, Közalapítvány, Egyéb alapítvány GFO - besorolású 599 - Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO - besorolású 572, 573, 575, 576 - Nonprofit gazdasági társaság
Támogatási feltételek A felhívás 3. pontja alapján.
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege (Ft) 25.000.000
Támogatási maximum összege (Ft) 30.000.000
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 170 - 200

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.