Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Iparjog

Pályázati kód GINOP-2.1.3-15
Támogatás megnevezése GINOP-2.1.3-15 - Iparjog
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja egyszerűsített kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 1.000.000.000
Beadás kezdete 2015.09.24.
Beadási határidő 2017.09.25.
Támogatás célja A felhívás célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom-fenntartási, valamint a szellemi vagyon értékelés és audit tevékenységek támogatása.
Kedvezményezettek köre KKV-k; költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei; jogi személyiséggel rendelkező non-profit gazdasági társaság
Támogatási feltételek A Felhívásban rögzítettek szerint
Támogatás mértéke max. 100%
Támogatási minimum összege (Ft) 1.000.000
Támogatási maximum összege (Ft) 6.000.000
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 200 - 1000

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.