Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása

Pályázati kód VP-19.1-15
Támogatás megnevezése VP-19.1-15 - Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 1.000.000.000
Beadás kezdete 2015.12.10.
Beadási határidő 2015.12.17.
Támogatás célja A Felhívás a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja a vidéken élők számára a vidéki települések élhetőbbé, vonzóvá tétele. Ezt a vidéki településeken elérhető szolgáltatások körének bővítésével, színvonalának és hozzáférhetőségének javításával, a szolgáltató kis léptékű infrastruktúra megerősítésével, valamint a lokális együttműködésekben (LEADER) rejlő belső erőforrások kihasználásával kívánja elérni. További cél a munkavállalás, a munkaerő mobilitás feltételeinek javítása, a lokális gazdasági tevékenységek segítése, közreműködés a vidéki szegénység és kirekesztettség oldásában speciális megoldások által. A célok elérése a helyi köz-, társadalmi, gazdasági szereplők bevonásával, LEADER Helyi Akciócsoportokon keresztül valósul meg. A támogatás fő céljai: • helyi szintű kapacitásfejlesztés, bevonás, aktivizálás, képzések, szemléletformálás közösségi akciók szervezésén keresztül; • megalapozott, a partnerséget és a helyi sajátosságokat tükröző, helyi igényeken alapuló, innovatív és reálisan megvalósítható Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésének elősegítése; • reálisan megvalósítható helyi fejlesztési stratégia kiválasztása és a megvalósításban részt vevő szervezet LEADER fejlesztési források helyi koordinálására és a működéshez szükséges kiadásokra vonatkozó támogatási jogosultságának megállapítása a 2014-2020 közötti tervezési időszakra; A Felhívás relavanciája kiterjed Magyarország LEADER támogatásra jogosult településeire a Vidékfejlesztési Programban meghatározottak alapján: támogatásra jogosultak azok a települések, ahol a népesség 10 ezer főnél kevesebb és a 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei. Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.
Kedvezményezettek köre A 2014-2020-as EU-s tervezési időszakra előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport minősítéssel rendelkező bejegyzett egyesületek
Támogatási feltételek Támogatást előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport minősítéssel rendelkező bíróságon bejegyzett egyesület igényelhet az előzetes elimerésében szereplő illetékességi területre vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HFS) elkészítésére. A Felhívás keretében a HFS elkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek támogathatók. A HFS elkészítését támogató tevékenységek köre a 1303/2013/EU RENDELET (2013. december 17.) 35. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a Vidékfejlesztési Program alapján: • Képzés szervezése, megtartása a helyiek számára • HFS-t alátámasztó elemzések, tanulmányok készítése • Konzultációs tevékenység, fórumok szervezése, lebonyolítása • Adminisztrációs és Igazgatási tevékenység • Kommunikációs tevékenység • Társadalmasítás
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege (Ft) 4.000.000
Támogatási maximum összege (Ft) 10.000.000
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 104

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.