Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása

Pályázati kód KEHOP-1.3.0/2015
Támogatás megnevezése KEHOP-1.3.0/2015 - Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 77.758.000.000
Beadás kezdete 2015.11.16.
Beadási határidő 2017.11.16.
Támogatás célja Jelen pályázati felhívás célja az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítása, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítésének elősegítése, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelése.
Kedvezményezettek köre A hatályos ÉFK-ban nevesített vízügyi igazgatási szervek és azok konzorciumai.
Támogatási feltételek A projekt nevesítésre került a benyújtáskor hatályos ÉFK-ban; a projekt illeszkedik a KEHOP-hoz, illetve jelen felhívás céljaihoz: az éghajlatváltozás felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak mérséklése érdekében a vízgazdálkodás helyzetének javítása, a vízhiányos időszakokban jelentkező vízigények kielégítésének elősegítése, valamint a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának növelése. Elvárás, hogy illeszkedjenek a Kvassay Jenő Tervben meghatározott stratégiai célokhoz, valamint összhangban legyenek Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási tervében foglalt összehangolt intézkedésekkel.
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege (Ft)
Támogatási maximum összege (Ft)
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 1 - 15

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.