Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek

Pályázati kód KEHOP-2.2.1
Támogatás megnevezése KEHOP-2.2.1 - Felhívás szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 28.240.000.000
Beadás kezdete 2015.08.14.
Beadási határidő 2017.08.14.
Támogatás célja A beruházás keretében az érintett 2000 lakosegyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesülnek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át.
Kedvezményezettek köre A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításárólszóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. Határozat szerint.
Támogatási feltételek A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 1. projekt előkészítés (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni!); 2. szennyvíztisztító telep létesítés, bővítés, korszerűsítés; 3. csatornahálózat építés, bővítés, rekonstrukció; 4. szennyvíziszap kezelő létesítmények létesítése, bővítése, korszerűsítése; 5. egyedi szennyvízkezelési rendszerek kialakítása (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni!). A fenti szakmai és kiegészítő tevékenységek kombinálhatók.
Támogatás mértéke finanszírozási hiány számítása szerint, max. 95 %
Támogatási minimum összege (Ft)
Támogatási maximum összege (Ft)
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 32 - 33

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.