Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Felhívás az ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására

Pályázati kód KEHOP-2.1.1
Támogatás megnevezése KEHOP-2.1.1 - Felhívás az ivóvízminőség-javító projektek megvalósítására
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 7.620.000.000
Beadás kezdete 2015.08.14.
Beadási határidő 2017.08.14.
Támogatás célja A beruházások hozzájárulnak a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv (a továbbiakban: EU Irányelv) hazai jogrendbe átültető, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet) rögzített derogációs komponenseket (arzén, bór, fluorid, nitrit és ammónium-ion) érintő megfelelő cél eléréséhez
Kedvezményezettek köre A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításárólszóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. Határozat szerint
Támogatási feltételek A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak: 1. Projekt előkészítés (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni); 2. Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás másik vízellátó rendszerhez; 3. Más vízbázisra áttérés; 4. Vízkezelés; 5. Ivóvízhálózat rekonstrukciójára maximum a projekt összes elszámolható költségének 20%-a fordítható (Kizárólag erre a tevékenységre nem lehet támogatást igényelni)
Támogatás mértéke finanszírozási hiány számítása szerint, max. 90 %
Támogatási minimum összege (Ft)
Támogatási maximum összege (Ft)
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 20 - 21

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.