Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek

Pályázati kód KEHOP-2.1.4-15
Támogatás megnevezése KEHOP-2.1.4-15 - Felhívás az egyedi, illetve térségi ivóvízminőség-javító rendszerek kiépítésével és a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásához kapcsolódó projektek megvalósításra - szakaszolt projektek
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 1.000.000.000
Beadás kezdete 2015.07.31.
Beadási határidő 2017.07.31.
Támogatás célja A beruházások hozzájárulnak a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően a lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv (a továbbiakban: EU Irányelv) hazai jogrendbe átültető, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet) rögzített derogációs komponenseket (arzén, bór, fluorid, nitrit és ammónium-ion) érintő megfelelő cél eléréséhez.
Kedvezményezettek köre a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításárólszóló 1318/2015. (V. 21.) Korm. Határozat szerint
Támogatási feltételek Támogatható szakmai tevékenysége köre: 1. Térségi rendszer kialakítása, csatlakozás más vízellátó rendszerhez; 2. Másik vízbázisra való áttérés; 3. Vízkezelés; 4. Ivóvízhálózat rekonstrukció (költsége projekt szinten nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20 %- át.)
Támogatás mértéke 90% finanszírozási hiány számítása szerint, max. 90%
Támogatási minimum összege (Ft)
Támogatási maximum összege (Ft)
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 1 - 2

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.