Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése

Pályázati kód KEHOP-1.5.0/2015
Támogatás megnevezése KEHOP-1.5.0/2015 - Dombvidéki vízgazdálkodás fejlesztése
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 9.130.000.000
Beadás kezdete 2015.11.16.
Beadási határidő 2017.11.16.
Támogatás célja Jelen pályázati felhívás célja a dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása a helyi igényeknek és adottságoknak megfelelően. Ennek keretében elsődleges cél a dombvidéki területeken a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízlevezetés, lefolyás lassítása, a dombvidéki kisvízfolyások vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségek együttes megteremtésével.
Kedvezményezettek köre A hatályos ÉFK-ban nevesített vízügyi igazgatási szervek és azok konzorciumai.
Támogatási feltételek A projekt nevesítésre került a benyújtáskor hatályos ÉFK-ban; a projekt illeszkedik a KEHOP-hoz, illetve jelen felhívás céljaihoz: a dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása a helyi igényeknek és adottságoknak megfelelően. Ennek keretében elsődleges cél a dombvidéki területeken a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízlevezetés, lefolyás lassítása, a dombvidéki kisvízfolyások vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási lehetőségek együttes megteremtésével. Elvárás, hogy illeszkedjenek a Kvassay Jenő Tervben meghatározott stratégiai célokhoz, valamint összhangban legyenek Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási tervében foglalt összehangolt intézkedésekkel.
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege (Ft)
Támogatási maximum összege (Ft)
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 1 - 4

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.