Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program

Pályázati kód EFOP-3.4.2-VEKOP-15
Támogatás megnevezése EFOP-3.4.2-VEKOP-15 - Campus Mundi - felsőoktatási mobilitási és nemzetköziesítési program
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 9.200.000.000
Beadás kezdete 2015.10.15.
Beadási határidő 2015.12.21.
Támogatás célja Magyarország versenyképessége szempontjából kiemelten fontos, hogy a magyar felsőoktatási intézményekből kikerülő diplomás munkaerő felkészültsége megfeleljen a globális verseny kihívásainak. Ennek hatékony eszköze a hazai felsőoktatás minél intenzívebb bekapcsolódása a nemzetközi hallgatói mobilitási folyamatokba. A kiemelt projekt célja ennek megfelelően az, hogy a kifelé irányuló felsőoktatási hallgatói mobilitási számokat közvetlenül ösztöndíjak adományoza révén, míg a befelé irányuló külföldi hallgatói mobilitási létszámokat közvetetten a Campus Mundi Program nemzetköziesítési feladatainak támogatásával (pl.: oktatási vásárokon való részvétel, képzéskereső internetes felület fejlesztése, idegen nyelvű ügyfélszolgálat működtetése, PLA képzések megtartása felsőoktatási munkatársak, ágazati szakértők részére) emelje. A program azáltal, hogy támogatja a hallgatókat, hogy legalább 3 hónap, vagy minimum 15 kredit értékű külföldi részképzésben és legalább 3 hónap szakmai gyakorlaton vegyenek részt, hozzájárul ahhoz a közös európai célhoz, mely szerint a kifelé irányuló felsőoktatási hallgatói mobilitási számok at 2020-ra a végzős hallgatók legkevesebb 20 százalékának mértékére kell emelni.
Kedvezményezettek köre A felhívásra a x/x. (y.y.) Korm. határozatban megjelölt Tempus Közalapítvány adhat be támogatási kérelmet.
Támogatási feltételek A kiemelt felhívás 3. pontja alapján.
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege (Ft)
Támogatási maximum összege (Ft) 9.200.000.000
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 1

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.