Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatároló építése

Pályázati kód VP-5-4.1.1.6-15
Támogatás megnevezése VP-5-4.1.1.6-15 - Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatároló építése
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja standard kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 5.600.000.000
Beadás kezdete 2015.01.20.
Beadási határidő 2016.01.20.
Támogatás célja A felhívás alapvető célja, hogy az állattartó telepek megfeleljenek a trágyaelhelyezéssel kapcsolatos előírásoknak. A felhívás keretében támogatást kaphatnak azok a mezőgazdasági termelők, akik a jogszabályi határidő lejártáig nem tudták megvalósítani az előírásoknak megfelelő trágyatárolóikat. Ugyanakkor nem csak a jogszabályi előírások biztosítása miatt fontos, hogy valamennyi állattartó rendelkezzen megfelelő, lehetőség szerint fedett trágyatárolóval, hanem az üvegházhatású gázok, valamint az ammónia kibocsátásának csökkentése miatt is.
Kedvezményezettek köre mezőgazdasági termelő, fiatal mezőgazdasági termelő, mezőgazdasági termelők egy csoportja
Támogatási feltételek
Támogatás mértéke 40-70%
Támogatási minimum összege (Ft)
Támogatási maximum összege (Ft) egyéni beruházás esetén 50 millió Ft, kollektív beruházás esetén 100 millió Ft
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 100 - 200

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.