Széchenyi 2020 pályázatok pályázatírás

Árvízvédelmi fejlesztések

Pályázati kód KEHOP-1.4.0/2015
Támogatás megnevezése KEHOP-1.4.0/2015 - Árvízvédelmi fejlesztések
Támogatás formája vissza nem térítendő
Támogatás elnyerésének módja kiemelt kiválasztási eljárásrend
Forrás összege (Ft) 169.200.000.000
Beadás kezdete 2015.11.05.
Beadási határidő 2017.11.05.
Támogatás célja Jelen pályázati felhívás átfogó célja a klímaváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárási események káros hatásainak csökkentése.
Kedvezményezettek köre A hatályos ÉFK-ban nevesített vízügyi igazgatási szervek és azok konzorciumai, valamint a Fővárosi Önkormányzat .
Támogatási feltételek A projekt nevesítésre került a benyújtáskor hatályos ÉFK-ban; a projekt illeszkedik a KEHOP-hoz, illetve jelen felhívás céljaihoz: hozzájárul a 2007/60/EK, a 2000/60/EK irányelvben, a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztéséhez, a 2004. évi LXVII. törvényben foglaltakhoz; illeszkedik a Kvassay Jenő tervben meghatározott stratégiai célokhoz,a nagyvízi mederkezelési tervek céljaihoz; összhangban legyen az árvízi kockázatkezelési tervekben, Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási tervében foglaltakkal.
Támogatás mértéke 100%
Támogatási minimum összege (Ft)
Támogatási maximum összege (Ft)
Támogatott projektek száma (minimum - maximum) 1 - 19

Az ujszechenyiterv.hu segít Önnek a legmegfelelőbb pályázatot kiválasztani.